Računalnik in preteklost

Svet si predstavljamo težko brez računalnika, kateri nam je olajšal veliko stvari. Včasih je bil kot pripomoček za računanje, danes pa se uporablja tudi za druge namene. Njegova naloga je, da prikazuje podatke, jih obdeluje, shranjuje…

računalnik

Zgodovina računalnikov se deli glede na razvoj, v več generacij.
Prva generacija za katero je bilo značilno, da so bili računalniki zelo veliki  in so porabljali veliko električne energije. Programiranje je potekalo s pomočjo stikal, katero je bilo zelo zamudno. Računalniki so bili nezanesljivi in počasni. Računalnika, ki spadata v to generacijo sta ENIAC in UNIVAC.
Druga generacija računalnikov je bila boljša zaradi izuma tranzistorjev. Računalniki so bili manjši, cenejši, hitrejši in veliko bolj zanesljivi. S temi računalniki so začeli razvijati višji programski jezik.
V tretji generaciji so bili računalniki še hitrejši s pomočjo integriranih vezji in polprevodnikov. Programirali so s pomočjo tipkovnice. Pojavil se je tudi prvi operacijski sistem, ki je imel možnost, da je upravljal več procesov hkrati. S tem so računalniki postali cenejši in bolj so bili dostopni ljudem.
Četrta generacija je nastala s pomočjo mikroprocesorjev. Računalniki so bili sestavljeni iz tisočih integriranih vezij, katera so bila povezana skupaj na čip. Računalniki so postajali vedno manjši in zmogljivejši. Med seboj so bili lahko povezani preko omrežja, kar je vodilo tudi do interneta.

Računalnike delimo glede zapisovanja podatkov, analogno ali digitalno. V računalniku so vsi podatki izpisani v dvojiškem številskem sistemu kar pomeni, da računalnik pozna samo logično 0 in logično 1.

Računalnik je sestavljen iz strojne in programske opreme. Programska oprema tvori računalnik kot celoto, saj računalnika brez programske opreme nebi mogli uporabljati. Najlažje si razložimo računalnik s pomočjo Von Neummanovega modela, ki nam pove da centralna procesna enota ali procesor potrebuje vhodne enote, to so enote, ki dajejo ukaze kaj mora procesor delati, pomnilne enote in izhodne enote, ki nam pokažejo informacije.