Zdravstveno zavarovanje za brezskrben obisk pri zdravniku

Slovenija je ena redkih držav, v kateri je urejeno tako, da je zdravstveno zavarovanje brezplačno, oziroma ga plačuje delodajalec. Je obvezno za vse državljane Slovenije, krije pa vse osnovne stvari pri zdravniku. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa ni obvezno, a je zelo priporočljivo, saj krije storitve, ki jih osnovno zavarovanje ne, kot so naprimer zdravila, itd. To zavarovanje, si plačuje vsak posameznik sam, na tisti zavarovalnici kot želi. Zavarovanje lahko sklenete kar preko interneta, tako, da izberete e-zavarovanja.

zdravstveno-zavarovanje

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Če ste zaposleni, vam to uredi delodajalec in vi nimate s tem nobenih skrbi. V primeru nezaposlenosti, ga morate plačati sami, oziroma ga lahko krije center za socialno delo, pod pogojem, da ste brez prihodka. Za vse študente in dijake je obvezno zdravstveno zavarovanje brezplačno, oziroma ga plačuje delodajalec starša, preko katerega ste zavarovani, a samo do dopolnjenega 26. ga leta. Dijak, ki je po dopolnjenem 18. letu izgubil status študenta, si mora zavarovanje urediti sam na izpostavi zavoda za zdravstveno zavarovanje. V tem primeru potrebujete osebni dokument in določen obrazec, ki ga imenujemo obrazec M-1 in ga dobite v najbližji knjigarni.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Je namenjeno vsem, ki imate urejeno obvezno zavarovanje. Ni obvezno, je pa skorajda nujno, saj vam s sklenitvijo tega zavarovanja, ni treba doplačevati zdravstvenih storitev, ki so sicer za plačati. Sklenete ga ob prenehanju statusa študenta, oziroma po dopolnjenem 26. letu starosti, ob prvi zaposlitvi, ko postanete družbenik ali na novo državljan Slovenije. Ko sklenete zavarovanje, ste zavarovani najmanj eno leto, s tri mesečnim odpovednim rokom. Podaljšuje se samodejno vsako leto, dokler ga sami v določenem roku ne prekinete.

Dodatno zdravstveno zavarovanje

To je pravzaprav vrsta nadstandardnega zavarovanja. Obseg kritja je odvisen od paketa., ki ga pri določeni zavarovalnici sklenete. Pogoji in cena se pri zavarovalnicah razlikujejo, zato se pred sklenitvijo dobro pozanimajte.