Energetski pregled objekta

Ali bi si želeli zmanjšati stroške ogrevanja objekta, ki ga imate ali pa proizvodnje toplote v industrijski dejavnosti? Pri takih primerih je temeljit energetski pregled porabe vaše stavbe oziroma njenih komponent izvrstna priložnost. Z njo boste tako pridobili informacije o vaših stroških ter porabi, ki jo slednja povzroča. Na ta način boste seveda pridobili tudi podrobno analizo o možnostih, s katerimi se lahko stroški močno zmanjšajo.

Energetski pregled objekta delimo na več vrst. Strokovnjak običajno najprimernejšega določi na podlagi tega kakšna je stavba ter njenih problematik. Najpreprostejši energetski pregled je preliminarni pregled, saj se analiza objekta izdela na podlagi vprašalnika – na tega odgovori lastnik ter enkratnega obiska. Tak energetski pregled priporočajo da se opravi v preprostih primerih, saj je informacije mogoče dobiti tudi na podlagi enostavnih meritev. Razširjeni pogled je pa druga vrsta pregleda, ko strokovnjak razčleni porabo energentov glede na vse porabnike. Tak energetski pregled pa je priporočljivo opraviti kadar se odločamo za nove, večje investicije kar se tiče prenove ogrevalnega sistema ali menjave energenta.

energetski pregled

Torej kaj pa obsega razširjeni energetski pregled? Obsega analizo in zajem podatkov sedanjega stanja upravljanja z energijo industrijskega procesa ali določenega objekta. Vključuje tudi določanje nabora možnih ukrepov, ki bodo v prihodnosti močno izboljšali energetsko bilanco objekta oziroma industrijskega procesa. S tem bodo omogočili bolj učinkovito izrabo energijo in tako tudi zmanjšali stroške. Ponavadi je ravno ogrevalni sistem ali industrijski proces eden, če ne celo največji porabnik energije v različnih zgradbah (javnih ali zasebnih) in tudi v industrijskih podjetjih. Energetski pregled različnih porabnikov kar pogosto pokaže, da je zamenjava energenta ogrevanja ali proizvodnje toplote v industrijskih obratih super ter zares ugodna rešitev kar se tiče nižanja stroškov. S tem da nimamo pretiranih posegov v sistem ogrevanja oziroma proizvodnjo toplote v industrijskih procesih.

Več si preberite na spletni strani podjetja Geoplin.