CMR obrazci za vaše podjetje – Enostavno naročilo in ugoden tisk

Eden izmed prevoznih dokumentov, ki jih v komercialne namene uporabljajo transportna podjetja, avtoprevozniki in logistična podjetja so tudi CMR obrazci ali drugače mednarodni tovorni list, kateri služi kot nosilec informacij o vrsti in količini tovora za pošiljatelja, prevoznika in prejeminka.

Več naročilu cmr obrazcev si preberite na povezavi https://www.cmrpoint.com.

CMR obrazci so tako standardiziran prevozni dokument, kateri vsebuje najpomembnejše informacije in je sestavni del tovorne pogodbe za prevoz blaga po cesti v skladu z smernicami CMR katero ureja CMR konvencija. Vse dogovore CMR konvecije imajo cmr obrazci natančo opredeljene na hrbtni strani in so napisani v več jezikih kot naprimer angleškem, nemškem in francoskem ter seveda v jeziku države kjer so bili cmr obrazci izdani ali natisnjeni.

CMR obrazci

Cmr konvecija natačno določa število izvodov oziroma kopij ki jih vsebujejo obrazci ter pravilno izpolnjevanje cmr obrazcev. Za pravilno izpolnitev morajo cmr obrazci vsebovati naslednje parametre: pošiljatelj (ime podjetja in dražave pošiljatelja), prejemnik (ime podjetja prejemnika in ime države prejemnika), kraj dostave (kraj in ime države kamor je blago namenjeno), kraj in dan prevzema blaga (kraj in ime države kjer je bilo blago prevzeto), spremljajoči dokumeni (poleg že omenjenega cmr obrazca se lahko priložijo tudi na primer carinski dokumenti), registrska številka vozila, število paketov, vrsta paketa (tukaj vnesemo informacije o embalaži blaga kot so razsuti tovor, euro palete, kartonske škatle), opis blaga (vpisujemo trgovsko ime blaga), bruto teža (podatki o teži blaga), prevoznik (tukaj vnesemo ime in naslov prevoznika).

Pogodbene obveznosti strank dokumenta CMR so natančno dololočen in jih morata izpolnjevati obe strani. Te obveznosti so dostava tovora s strani pošiljatelja, varno pakiranja tovra s strani pošiljatelja, pravočasen in varen prevoz ki ga mora izpolnjevati prevoznik ter izdaja potrdila s strani prejemnika.

Da je pogodba CMR pravno zavezujoča mora biti vsaj ena izmed pogodbenih strank članica cmr konvencije in to je tudi podlaga za kjer cmr obrazci dobijo svojo veljavo. Članice kjer so lahko CMR obrazci predmet izdaje so vse države članice evropske unije in nekatere druge tretje države, ki morajo pred prevozom priznati skladnost in priglasiti ustrezno nacionalno zakonodajo.