Oznaka: Delitev solastnine

Delitev solastnine

Kako lahko premišljena delitev solastnine privede do kvalitetnega upravljanja skupnega premoženja?

Delitev solastnine je pravni postopek, s katerim se solastniki skupnega premoženja ali nepremičnine odločijo, kako bodo medsebojno razdelili premoženje. Ta postopek postane nujen zaradi različnih razlogov, kot so dedovanje, ločitev ali preprosto, ko se solastniki ne morejo dogovoriti o upravljanju nepremičnine.

Lastninska pravica je lahko vezana na enega ali več …